L’EMD vol evitar la construcció de naus, escoles i oficines en terrenys residencials de Bellaterra