Tall de trànsit per la retirada de tres pins perillos per la carretera BV-1414